Email Never Dieที่ผ่านมาได้โจทย์จากลูกค้าในเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆทางอีเมล ก็เลยได้มีโอกาสศึกษาเรื่องการใช้งานอีเมลแบบละเอียดอีกรอบ หลังจากที่การสื่อสารส่วนใหญ่ช่วงหลังๆจะไปทาง Social Network หรือ Chat มากกว่า แต่จริงๆแล้ว อีเมลยังเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตประจำวันของคุณยุคดิจิตอล เพียงแต่มันอาจเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปบ้างตามยุคสมัย

การใช้อีเมลในยุคก่อน

เราคงคุ้นเคยกับการใช้ Gmail, Yahoo หรือ Hotmail / Outlook ในการรับส่งเมล การใช้งานอีเมลลักษณะนี้เป็นการใช้งานแบบปกติ ตรงไปตรงมา แทนการสื่อสารในรูปแบบเดิมๆ เช่น การโทรศัพท์ หรือการส่งจดหมาย

การใช้งานอีเมลในปัจจุบัน

อีเมลก็ยังเป็นอีเมล แต่การนำไปใช้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป ให้นึกถึงโทรศัพท์กับ SMS  ที่เราเคยใช้กันมาๆในอดีต เดิมเป็นเพียงช่องทางสื่อสารง่ายๆแบบหนึ่ง แต่ภายหลังมันถูกนำไปใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะระบบต่างๆที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต ประโยชน์จึงไม่ได้จบแค่การใช้ในการสื่อสารเท่านั้น แต่มันกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้เตือน (Alert หรือ Notify) เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างการใช้งานอีเมลในลักษณะของการแจ้งเตือน

ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างการใช้อีเมลในการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทำให้เห็นว่า อีเมลยังมีความจำเป็นอยู่ แม้ในยุคที่เราจะเริ่มทำการสื่อสารด้วยช่องทางอื่นแล้วก็ตาม ตัวอย่างเช่น

  • แจ้งเตือนเมื่อมีการเปิด Account บริการใหม่ๆในอินเทอร์เน็ต
  • ใช้ในการ Reset รหัสผ่าน
  • ใช้เตือนเมื่อมีการ Login เข้าระบบที่อาจมีข้อสงสัย
  • แจ้งเตือนเมื่อเกิดข้อผิดพลาด (error) ต่างๆเกิดขึ้นในระบบ
  • ใช้ส่งใบเสร็จรับเงินออนไลน์
  • ใช้แจ้งเตือนเวลามีการส่งของผ่าน e-Commerce
  • ส่งข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์
  • หรืออื่นๆ

ผลกระทบกับการพัฒนาระบบ

จะเห็นได้ว่าการใช้งานอีเมลเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์ ทำให้คนที่ต้องพัฒนาระบบเองก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการของลูกค้า การใส่ฟังก์ชั่นการแจ้งเตือนทางอีเมลเข้าไปในหน้าเว็บหรือแอพต่างๆเริ่มมีความต้องการมากขึ้น การใช้งานอีเมลแบบเดิมๆไม่ตอบโจทย์ ระบบซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้นมาเองต้องมีฟังก์ชั่นที่สามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนต่างๆได้โดยง่าย

Email API

ปัจจุบันจะเริ่มมีการใช้ระบบ Email API กันมากขึ้น ซึ่งอธิบายสั้นๆก็คือการส่งเมลโดยไม่ได้ผ่านโปรแกรมเมล แต่เป็นการส่งเมลในทางโปรแกรม หรือเขียนโค้ดเพื่อส่งเมลให้เราตามเหตุการณ์ต่างๆที่เราต้องการนั่นเอง ซึ่งบริการแบบนี้เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น

ทางเลือก

สำหรับบริการ Email API ด้านบนแน่นอนว่าเป็นบริการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ซึ่งแม้ส่วนใหญ่จะมีบริการฟรีให้เลือกใช้ แต่มันก็มักจะไม่ค่อยเพียงพอต่อความต้องการของเราและลูกค้าเท่าไหร่นัก ในส่วนตัวผมเองเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้เรายังสามารถลดลงได้ด้วยการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้ทดแทนเอง ซึ่งตรงนี้ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับตัวเองและลูกค้าได้พอสมควร

ก็สมัยนี้เศรษฐกิจแบบนี้มันเป็นยุคที่ต้องประหยัดกันทุกอย่างนี่ครับ 😊

อ้างอิง:
https://www.sparkpost.com/academy/cloud-infrastructure/introduction-to-email-apis/#the-definition-of-an-email-api
https://www.sparkpost.com/academy/cloud-infrastructure/introduction-to-email-apis/#the-definition-of-an-email-api

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *