ENeA SEA at Munich Germany (วันที่ 1)

เริ่มต้นวันที่ 1 ในการประชุมอย่างเป็นทางการ หลังจากเสร็จจากอาหารเช้าที่โรงแรม ก็ออกเดินไปยังห้องประชุม

ฝนตกเป๊ะตามพยากรณ์อากาศที่แจ้งไว้เลย ผู้ประสานงานได้แจ้งล่วงหน้าแล้วว่าให้เตรียมร่มมาด้วย

นั่งเล่นสักพักถึงเห็นว่าหิมะตก โชคดีสำหรับคนไทยจริงๆ ทำงานวันแรกก็เจอหิมะกันเลยทีเดียว

สำหรับวันแรกของการประชุมนี้ ผู้ดำเนินรายการก็ดำเนินการประชุมไปตามแผนงานที่วางไว้ ซึ่งเขาควบคุมเวลาได้ค่อนข้างดีมาก ถึงเวลาเข้าประชุมหรือเลิกประชุมก็แจ้งกันตรงๆ ไม่อ้อมค้อม ผู้เข้าร่วมประชุมก็น่ารัก ทำตาม moderator อย่างเคร่งครัด

ช่วงบ่ายพอมีเวลาว่าง เลิกประชุมเร็ว ทีมก็ชวนกันไปซื้อของกินมาตุนกันไว้ เป็นร้านขายของเล็กๆนั่งรถไฟใต้ดินไปไม่ไกลจากที่พักมาก

ร้านแรกที่ไป ชื่อ EDEKA center

ร้านถัดไปชื่อ PENNY

มื้อเย็นเขาพาไปทานที่นี่ครับ Augustiner Klosterwirt อยู่ที่ Marienplatz

เป็นการปิดท้ายทริปมิวนิคในวันที่ 1

 

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *