เร็ว, ดี, ถูก เลือกได้แค่ 2 ใน 3 เท่านั้น

Last modified date

Comments: 0

เรื่องจริงอย่างหนึ่งในงานที่เป็นลักษณะโครงการ ก็คือ Fast,Good,Cheap ลูกค้าจะสามารถเลือกได้แค่ 2 ใน 3 เท่านั้น เพราะจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถเลือกให้ครบได้ทั้ง 3 อย่างในเวลาเดียวกัน มันคือความเป็นจริงที่มักจะไม่ค่อยยอมรับกันสักเท่าไหร่นัก โดยเฉพาะฝั่งลูกค้าที่มีแนวความคิดที่ว่า หากเสียเงินแล้วต้องได้ครบหมดทุกอย่าง

อยากได้ของเร็วและดี -> ราคาก็ต้องสูงขึ้น

อยากได้ของดีราคาถูก -> ก็ต้องใช้เวลาในการดำเนินการมากขึ้น

อยากได้ของถูกและเร็ว -> ก็ต้องแลกกับคุณภาพที่ต้องเสียไป

ลองอ่านคำอธิบายตามลิงค์ต้นฉบับด้านล่างดูนะครับ ในส่วนนี้ก็อาจจะทำให้ทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น

ที่มา: http://www.sixside.com/fast_good_cheap.asp

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment