ภาพจากกล้องฟิล์ม ด้วย Film YAMA 400

เดินถ่ายรูปวัดโพธิ์ กับ มิวเซียมสยาม ร้อนๆ วันนี้

กล้อง

Yashica Electro 35 GX

ฟิล์ม

YAMA 400

ภาพ

ล้าง/สแกน

Film Station Lab ราชพฤกษ์