แก้ปัญหาไอคอนบน Toolbar ของ Gimp มีขนาดเล็กเมื่อใช้กับจอความละเอียดสูง

Last modified date

Comments: 0

ในระยะหลังนี จอคอมพิวเตอร์เองมีความละเอียดสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับกับการแสดงผ่ลที่ต้องการความละเอียดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอ แต่ตัวแอพพลิเคชั่นเองบางโปรแกรมก็ยังทำงานร่วมกันกับจอที่มีความละเอียดสูงไม่ค่อยดีนัก ซึ่ง Gimp เองก็เป็นหนึ่งในนั้น

อาการที่เกิดขึ้น

ไอคอนใน Toolbar มีขนาดเล็กมาก ซึ่งไม่สะดวกในการใช้งานเป็นอย่างมาก

วิธีแก้ไข

  1. ใช้ Windows Explorer เปิดหาไฟล์ Gimp ซึ่งใน Windows 10 จะอยู่ที่ C:\Program Files\Gimp 2\bin
  2. คลิกขวาที่โปรแกรม gimp-2.10.exe แล้วเลือก Properties จากนั้นเลือกแท๊บ Compatibility แล้วกดปุ่ม Change high DPI settings
  3.  ให้ทำเครื่องหมายดังรูป
  4. กด OK 2 ครั้ง แล้วเรียกโปรแกรม Gimp ขึ้นมาทำงาน ไอคอนก็จะสามารถแสดงผลในขนาดที่เหมาะสมได้

เปรียบเทียบก่อนและหลังตั้งค่า ได้ดังรูปด้านล่าง

ก่อน
หลัง

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment