การติดตั้ง Flash Plugin สำหรับเว็บบราวเซอร์ใน Ubuntu 16.04

Flash จะไม่ได้รับการติดตั้งมาพร้อมกับ Ubuntu 16.04 ดังนั้น ถ้าหากต้องการใช้งานต้องติดตั้งเพิ่ม ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. พิมพ์คำสั่ง ข้างล่างนี้ใน terminal
  nano /etc/apt/sources.list

  แล้วตรวจสอบว่าข้อความด้านล่างนี้ไม่ได้ถูก comment อยู่

  deb http://archive.canonical.com/ubuntu xenial partner
 2. พิมพ์คำสั่งด้านล่างนี้เพื่อติดตั้ง Flash Plugin
  sudo apt update
  sudo apt install adobe-flashplugin

  ทำการ restart Ubuntu เพื่อเริ่มใช้งาน Flash ในเว็บบราวเซอร์

 

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *