การสร้างปุ่มสำหรับเรียก git-bash จากโปรแกรม Double Commander

เราสามารถสร้างปุ่มบน Toolbar สำหรับเรียกใช้โปรแกรม git-bash ได้ง่ายๆตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

การเพิ่มปุ่ม git-bash บน Toolbar

  1. คลิกขวาที่ Toolbar ของ DC (Double Commander) แล้วเลือก Edit
  2. กดปุ่ม Insert new button
  3. ตั้งค่าตามรูป โดยเปลี่ยน path ต่างๆตามความเหมาะสม ที่สำคัญคือในช่อง Start path: ให้ใส่ %D เข้าไปเพื่อให้โปรแกรมทำการเริ่ม git-bash จาก folder ใน Panel ที่กำลังใช้งานอยู่

  4. กดปุ่ม OK

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *