การใช้งาน git กับ Microsoft OneDrive

เราสามารถใช้ OneDrive ในการทำเป็น master repository ของ git แทนการใช้ github หรือ gitlab ได้ ซึ่งการใช้งานในลักษณะนี้เหมาะกับนักพัฒนาที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการพัฒนามากกว่า 1 เครื่องและต้องการเก็บ source code ของเราแบบ private

ขั้นตอนการดำเนินการ

 1. สร้าง folder สำหรับเก็บ source code ของเราบน OneDrive ซึ่ง โดยตั้ง folder แยกตาม repository ที่ต้องการ
 2. ใช้คำสั่ง
  git init — bare
  เพื่อทำการกำหนดให้ folder นี้เป็น repository แบบ master
 3. ทำการสร้าง folder ใหมสำหรับใช้เป็น working folder ในการเขียนโปรแกรม
 4.  ทำการ clone จาก repository ที่เราสร้างไว้ในข้อ 1 ด้วยคำสั่ง (Windows)
  git clone file:///c/temp/my-repo/program1/
 5. จากนั้นก็ทำการเพิ่ม source code เข้ามาใน working folder นี้ และสามารถ add/commit ต่างๆได้ตามปกติ
 6. เมื่อต้องการ update ข้อมูลกลับไปยัง repository บน OneDive ก็ให้ใช้คำสั่ง git push ตามปกติ

ซึ่งวิธีข้างต้น ก็จะทำให้เราสามาถบริหารจัดการ source code ผ่าน OneDrive ได้อย่างสะดวก  ซึ่งหากเครื่องที่ใช้เขียนโปรแกรมเป็นระบบปฏิบัติการอื่น เช่น linux ก็สามารถทำได้ด้วยหลักการเดียวกัน

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *