การติดตั้ง HSTR สำหรับ ubuntu

เราสามารถใช้คำสั่ง hstr ในการป้อนคำสั่งให้กับ ubuntu ผ่าน command line ได้อย่างรวดเร็ว

การใช้งาน hstr

ทำการติดตั้งโปรแกรม

sudo add-apt-repository ppa:ultradvorka/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install hstr

configure

hstr --show-configuration >> ~/.bashrc

reload bash shell

source ~/.bashrc

ข้อมูลเพิ่มเติม

https://github.com/dvorka/hstr