IT Recruitment

ในสภาวะที่แรงงานด้านไอทีขาดแคลนอย่างในช่วงนี้ ผมคิดว่า งาน recruitment จะมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจแข่งขันได้ดีหรือไม่ดี

– จ่ายค่าแรงเยอะ ใช่ว่าจะได้คนที่ qualify มาทำงานจริง (พวกขี้โม้มีเยอะกว่าพวกเก่งจริง)

– จ่ายค่าแรงถูก ยากที่จะหาคนที่เก่งมาทำงานได้

ปัญหาที่ผมเคยเห็นผ่านตาในประกาศตามกลุ่มต่างๆ

– ความคาดหวังสูง ค่าแรงต่ำ (ซึ่งอาจเป็นเพราะนายจ้างไม่เข้าใจถึงเนื้องานจริงๆของงานไอที)

– JD ยังเขียนถูกๆผิดๆ แสดงว่าคนกำหนด JD ไม่ใช่ไอที

– JD เขียนแบบครอบจักรวาล ตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบ

– นายจ้างยังแยกไม่ออกว่า งานไหนควรจ้างไอที Full Time งานไหนควร Outsource

ที่เคยเห็นองค์กรใหญ่ๆจะไม่ค่อยมีปัญหาในการเลือกหรือหาคน แต่องค์กรขนาดกลางและขนาดเล็กนี่เห็นบ่อย.. และจะมี impact กับปัญหาพวกนี้มากกว่าองค์กรขนาดใหญ่

ทุกอย่างจะส่งผลให้

– ได้คนที่ไม่ได้มีความสามารถจริงมาทำงาน ไม่ว่านายจ้างจะจ่ายมากหรือน้อยก็ตาม

– งานที่ได้มีคุณภาพต่ำ ส่งผลต่อสินค้าและบริการของบริษัท ลูกค้าก็พลอยได้รับผลกรรมอันนี้ไปด้วย

กลัดกระดุมให้ถูกตั้งแต่เม็ดแรกก็จบไปละครับ