Skip to main content

Askboon

Virtual Seminar

ความหมายของ Virtual Seminar

Virtual Seminar หมายถึง การจัดงานสัมมนาออนไลน์โดยมีวิทยากรหรือผู้นำสัมมนาสอนสด โดยมีการโต้ตอบหรือสื่อสารกันเสมือนนั่งสัมมนาในห้องเดียวกันจริงๆ บางครั้งก็จะใช้ความหมายรวมไปกับคำว่า Webinar ซึ่งคำว่า Webibar เองจะเป็นการจัดงานสัมมนาที่ใช้เวลาสั้นกว่าและมีผู้เข้าร่วมน้อยกว่า