K.I.S.S. (Keep It Simple, Stupid)

KISS เป็นหลักการอย่างหนึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนาระบบที่แพร่หลายมากในอดีต ซึ่งปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นหลักการที่น่าสนใจในการนำไปใช้ในการออกแบบระบบต่างๆ โดยมีแนวคิดที่ว่า ระบบที่ทำงานได้ดีที่สุดควรจะเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน และมีความเรียบง่ายทั้งในการออกแบบและการดำเนินการ

ความสวยงามของความเรียบง่าย

มีอีกคำที่เรามักจะเห็นหรือได้ยินกันบ่อยๆ คือ Simply The Best ที่มีความหมายไปในทางเดียวกัน โดยสิ่งที่มีความซับซ้อนก็มักจะก่อนให้เกิดปัญหาบางอย่างตามมา ซึ่งวิธีการตรวจสอบปัญหา หรือวิธีการแก้ปัญหาก็จะซับซ้อนตามไปด้วย

ตัวอย่าง

ด้านล่างเป็นภาพตัวอย่างของสมาร์ทโฟนที่ถูกออกแบบมาให้มีความเรียบง่ายมีสไตล์จนแทบจะไม่มีปุ่มที่เป็น Hardware Button บนด้านหน้าอีกแล้ว

หรือตัวอย่างหน้าจอการป้อนข้อมูลของ Notion ที่จะแสดงเมนูเฉพาะเมื่อต้องการใช้งานเท่านั้น เพื่อให้เราโฟกัสไปในเนื้อหาที่เราต้องการเขียนหรือบันทึกได้อย่างเต็มที่

มุมของนักพัฒนาโปรแกรม

การออกแบบและการเขียนโปรแกรม หากมีความซับซ้อนเกินความจำเป็น ก็มักจะมีข้อเสียตามมาหลายประการ เช่น

 • ต้องใช้เวลาในการออกแบบระบบนานเกินไป
 • ใช้เวลาในการพัฒนามากเกินความจำเป็น
 • เสียเวลาในการตรวจสอบเงื่อนไขในการทำงานให้ครบทุกแง่มุม
 • การดูแลระบบและการดูแลรักษา (Software Maintenance) ทำได้ยากขึ้น

หลักการ KISS ต้องขึ้นกับการใช้งานด้วย

ข้อควรคิดอย่างหนึ่งในการนำหลักการ KISS ไปใช้ก็คือ บางครั้งความเรียบง่ายก็ไม่สามารถตอบโจทย์ในการออกแบบได้ทุกเรื่อง ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆกว่า กล้องถ่ายรูป DSLR สำหรับการใช้งานหลากหลายฟังก์ชั่นก็ไม่สามารถออกแบบให้มีปุ่มการใช้งานที่เรียบง่ายเหมือนกับกล้องถ่ายรูปที่ติดมากับสมาร์ทโฟนได้ ความซับซ้อนยังจำเป็นต้องมีอยู่เพื่อให้ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์นั้นๆ

DSLR Camera. Photo from Pexels

หรือ Mixer ที่ใช้สำหรับการบันทึกและผสมเสียงในงานดนตรี ก็คงไม่สามารถออกแบบให้มีปุ่มจำนวนน้อยๆได้อย่างที่ต้องการ

DSLR Camera. Photo from Pexels

หลักการออกแบบให้เกิดความเรียบง่าย

 1. เน้นที่วัตถุประสงค์หลักของการใช้งานสำหรับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมนั้นๆเท่านั้น
 2. กำจัดอะไรที่มากเกินความจำเป็นออก
 3. ใช้รูปแบบของข้อมูลที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีความหมายในตัว เช่น รูปแบบของตัวเลขเงิน, วันเดือนปี เป็นต้น
 4. นำเสนอรูปแบบที่ทำให้ตัดสินใจได้ง่าย เช่น กราฟ หรือรูปภาพเปรียบเทียบ
 5. ตัวเลือกการใช้งานต่างๆไม่ควรมีมากจนเกินไป หรือถ้าจำเป็นตัวมีตัวเลือกในการใช้งานมากก็ให้มีกล่องคำแนะนำแสดงประกอบเพื่อช่วยในการตัดสินใจด้วย
 6. สร้างจุดสนใจด้วยสีหรือกรอบในส่วนที่ต้องการเน้น
 7. ใช้สี, ฟอนต์ และ Layout ช่วยในการสื่อสาร
 8. ใช้สัญลักษณ์ที่เป็นสากลในการออกแบบเพื่อลดการตีความ เช่น ปุ่มเปิดปิดเสียง ก็จะมีลักษณะที่เหมือนกันในทุกๆผลิตภัณฑ์

ส่งท้าย

สำหรับ KISS นอกจากเป็นตัวย่อของคำว่า Keep It Simple, Stupid แล้ว เราอาจจะยังได้เห็นการเรียกชื่อเต็มของคำๆนี้อีกหลายแบบ เช่น

 • Keep it simple, silly
 • Keep it short and simple
 • Keep it simple and straightforward
 • Keep it small and simple
 • Keep it stupid simple

อ้างอิง:
https://en.wikipedia.org/wiki/KISS_principle
https://uxplanet.org/how-to-simplify-your-design-69d97fde11b9