เครื่องมือ · เมษายน 7, 2022

แก้ปัญหา Hotkey ไม่พอใช้งานใน macOS

การทำงานกับคอมพิวเตอร์นั้น การใช้ Hotkey หรือคีย์ที่กดพร้อมกัน เช่น Ctrl + C เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานของเรารวดเร็วขึ้น แต่ปัญหาก็คือแต่ละโปรแกรมก็จะมีการผูก Hotkey ไว้กับฟังก์ชั่นต่างๆของโปรแกรมตัวเอง ซึ่งบางครั้ง Hotkey เหล่านี้ก็ซ้ำกัน หรือไม่ก็มี Hotkey ไม่พอใช้งาน

Hotkey มีประโยชน์อย่างไร

การสั่งงานจากคอมพิวเตอร์มีหลายวิธี เช่น การใช้แป้นพิมพ์ การใช้เมาส์ หรือใช้เสียง ซึ่งวิธีการที่สะดวกที่สุด (ของคนส่วนใหญ่) คือการใช้เมาส์ แต่บางคนก็ถนัดใช้แป้นพิมพ์มากกว่า โดยเฉพาะคนที่ทำงานสายนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งหลายๆงาน การใช้แป้นพิมพ์ก็จะมีความรวดเร็วในการทำงานมากกว่าการใช้เมาส์เพราะไม่ต้องลากไปคลิกตามเมนูต่างๆให้เสียเวลา

ปัญหาที่เกิด

ปกติ Hotkey จะมีเป็นการใช้แป้นที่ผสมกันของพวกปุ่ม Control, Option, Command หรือแม้กระทั่งปุ่ม Function แต่ที่บอกไว้เบื้องต้นว่าปัจจุบันโปรแกรมต่างๆมีการผูก Hotkey ของตัวเองไว้มากมาย จึงทำให้การเลือกหา Hotkey มาใช้ทำงานอะไรบางอย่างจึงเป็นเรื่องยากเหลือเกิน

การแก้ไข

Hotkey นั้น สามารถผูกกับแปันพิเศษได้มากกว่า 1 แป้น เช่น เราสามารถผูก Control + Option + Command + Shift ผสมกับแป้นปกติได้ โดยการกดปุ่ม 4 ปุ่มนี้พร้อมกัน มีชื่อเรียกว่า Hyper key แต่ในทางปฏิบัติก็จะทำได้ค่อนข้างยาก เพราะต้องใช้นิ้วถึง 5 นิ้วในการเรียกใช้งาน 1 ครั้ง จึงมีคนทำเครื่องมือมาเพื่อให้เราสามารถผูก (mapping) 4 ปุ่มนี้เข้ากับปุ่มอื่นๆที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน เช่นปุ่ม Caps lock ทำให้การทำงานนั้นง่ายขึ้นมาก หรือพูดง่ายๆก็คือ เราสามารถใช้ปุ่ม Caps lock เป็นปุ่มพิเศษเพิ่มขึ้นมานอกเหนือจาก 4 ปุ่มที่เราใช้ๆกันอยู่

การใช้งาน

 1. ตั้งปุ่ม Hyper key กับปุ่มที่คุณต้องการเข้ากับฟังก์ชั่นของโปรแกรม ซึ่งตอนตั้งนั้นเราต้องกดปุ่มควบคุม 4 ปุ่ม บวก ปุ่มปกติอีก 1 ปุ่ม
 2. เวลาใช้งาน กดปุ่ม Caps lock + ปุ่มปกติที่เลือกไว้

การผูกปุ่ม Caps lock เข้ากับ Hyper key นั้น สามารถทำได้โดยใช้โปรแกรมเสริม เช่น

 • โปรแกรม Hyper key เป็นโปรแกรมที่มี UI เรียบง่าย สวยงาม แต่เป็นโปรแกรมที่ไม่ฟรี สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://hyperkey.app
 • โปรแกรม Karabiner เป็นโปรแกรมที่มีฟีเจอร์หลากหลาย แต่วิธีการตั้งค่าจะค่อนข้างยุ่งยาก โปรแกรมเป็น Open source จึงไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://karabiner-elements.pqrs.org

ตัวอย่างการใช้งาน

ผมใช้ Hyper key ร่วมกับโปรแกรม Raycast ซึ่งเป็น Utilities ที่ใช่วยให้เราทำงานต่างๆบน macOS ได้เร็วขึ้น โดยตัวอย่างด้านล่างนี้เป็น Settings ที่ผมทำไว้

 • กด Caps lock + H เพื่อเรียกใช้งาน Clipboard History
 • กด Caps lock + I เพื่อขยายหน้าจอแบบ maximize
 • กด Caps lock + K เพื่อขยายหน้าจอแบบ almost maximize
 • กด Caps lock + J เพื่อย้ายหน้าจอไปยังหน้าจอก่อนหน้า (Previous Display) ในกรณีที่ใช้งานจอภาพมากกว่า 1 จอ
 • กด Caps lock + Home เพื่อลดขนาดหน้าจอลงครึ่งหนึ่งแล้วย้ายหน้าจอไปชิดด้านซ้าย
 • กด Caps lock + End เพื่อลดขนาดหน้าจอลงครึ่งหนึ่งแล้วย้ายหน้าจอไปชิดด้านขวา
 • ฯลฯ

สรุป

Hotkey ช่วยให้การทำงานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆทำได้เร็วขึ้น ส่วนการใช้ Hyper key ก็จะช่วยให้เราเพิ่มจำนวน Hotkey ที่จะใช้งานได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกมากมาย


Image: unsplash