การใช้ Machine Learning กับระบบ Self-Driving Car

ตัวอย่างการใช้ Machine Learning ในชีวิตจริง ได้ถูกพูดถึงไว้ส่วนหนึ่งในงาน Google I/O 2018 ในส่วนของ Self-Driving car

ในงาน Google I/O 2018 ได้อธิบายไว้ว่า การทดสอบรถที่ขับเคลื่อนโดยไร้คนขับ จะต้องมีอัลกอริธึ่มในการสร้างภาพที่คอมพิวเตอร์เห็นและเข้าใจได้เพื่อสั่งการให้รถขับเคลื่อนไปได้ตามต้องการ โดยการทดสอบนั้นก็มีความจำเป็นจะต้องทดสอบกับการขับรถในสภาพภูมิอากาศต่างๆด้วย ในตัวอย่างเป็นการขับเคลื่อนรถในสภาพมีหิมะตก ภาพด้านบนเป็นภาพที่ใช้อัลกอริธึ่มปกติในการสร้าง model ถนน ซึ่งจะเห็นว่าจะมี noise จำนวนมากที่เกิดจากหิมะ(ที่เห็นเป็นสีม่วง) แต่หากใช้ Machine Learning มาช่วยคำนวนและกรองภาพหิมะออกไปแล้ว คอมพิวเตอร์จะเห็นเป็นภาพด้านล่าง ซึ่งจะเห็นไว้ว่าการขับเคลื่อนรถไร้คนขับจะปลอดภัยต่อผู้คนบนท้องถนนขนาดไหน ด้วยเทคโนโลยีด้าน Machine Learning นั่นเอง

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *