การ merge PDF file ใน Ubuntu

เราสามารถทำการรวมไฟล์ PDF หลายๆไฟล์ให้เป็นไฟล์เดียวใน Ubuntu ได้ง่ายๆ ด้วย command line ดังนี้

ติดตั้ง pdfunite

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install poppler-utils

จากนั้นให้เรียกใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า pdfunite โดยเรียกตามด้วยชื่อไฟล์ที่ต้องการ merage เรียงไปเรื่อยๆ แล้วปิดท้ายด้วยชื่อไฟล์ output เช่น

$ pdfunite file1.pdf file2.pdf file3.pdf myfinalfile.pdf

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถรวมไฟล์ PDF ใน Ubuntu ได้อย่างง่ายๆแล้ว

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *