Mesh Modeling

การขึ้นรูป 3D เป็นทักษะที่จำเป็นในการสร้างภาพ 3 มิติไว้ใช้งานในโปรแกรมต่างๆ วิดีโอด้านล่างสอนพื้นฐานการทำ Mesh Modeling ได้ค่อนข้างดี เลยเอามาแชร์ให้ดูกันครับ

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *