Milestone ในงานบริหารโครงการ

ในการบริหารโครงการใดๆ จะมีเครื่องมือย่อยๆที่ช่วยให้เราสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Milestone เป็นหนึ่งในเครื่องมือเหล่านั้นที่บางคนอาจจะหลงลืมไป

Milestone คืออะไร?

Milestone ในงานบริหารโครงการ จะหมายถึงจุดใดจุดหนึ่งของเวลาในแผนงานของเราที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญที่ควรจะต้องให้ความสนใจเมื่อมาถึงจุดๆนั้น

ตัวอย่างการกำหนด Milestone

  • วันเริ่มโครงการ
  • วันที่สินค้าใหม่จะออกวางตลาด
  • วันที่ต้องเริ่มทำการทดสอบระบบเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า
  • วันที่ต้องจัดทำคู่มือการทำงานให้เสร็จ

สังเกตว่า Milestone ที่เรากำหนดไม่จำเป็นต้องเป็นจุดสิ้นสุดหรือจุดที่งานสำเร็จเท่านั้น เราสามารถกำหนดจุดเริ่มต้นให้เป็น Milestone ก็ได้ถ้าจุดนั้นเป็นจุดที่มีความสำคัญต่อโครงการของเรา

เนื่องจาก Milestone เป็นจุดของเวลา ในโปรแกรมบริหารโครงการทั่วไปจะมีการกำหนดให้ Milestone มีระยะเวลาดำเนินการ (duration) เป็น 0 วัน และแสดงสัญลักษณ์ที่แตกต่างจาก task งานอื่นๆ

ตัวอย่างของ Milestone – ภาพจาก https://www.teamgantt.com

ในการบริหารโครงการ เรามักจะเชื่อม Task ต่างๆเข้าหากันด้วย dependency ที่เกี่ยวข้อง เช่น Task B จะเริ่มทำงานได้เมื่อ Task A ต้องทำให้เสร็จก่อน ในส่วนของ Milestone ก็สามารถเชื่อมกับ Task อื่นๆได้เช่นเดียวกับ Task ทั่วไป

สรุป

Milestone เป็นเครื่องมือเล็กๆที่ทรงพลัง ทำให้เราสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการในจุดที่สำคัญๆได้ บางครั้ง เราก็สามารถทำแผนงานที่มีแต่ Milestone เพื่อใช้เป็นตัวแทนของโครงการสำหรับการประชุมติดตามงานในการประชุมในระดับสูงที่ไม่โฟกัสมาที่รายละเอียดปลีกย่อยของงานได้


image: unsplash