Skip to main content

Askboon

การต่อยอดการใช้งานโปรแกรมเก่าๆในองค์กร

“โปรแกรมเก่าแล้ว แก้ไขไม่ได้ ไม่มี Source code..” สิ่งที่คุ้นเคยกันในองค์กรใหญ่ๆ

ในองค์กรต่างๆโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ มักจะมีโปรแกรมเก่าๆที่พัฒนาขึ้นมาเอง แล้วไม่สามารถนำมาต่อยอดใช้ประโยชน์กับ Business Process ใหม่ๆได้ เพราะ Programmer คนเดิมที่เขียนโปรแกรมไว้ไม่อยู่แล้ว และหา Source Code เพื่อมาแก้ไขไม่ได้ หรือแม้กระทั่งการเขียนโปรแกรมนี้ขึ้นมาใหม่ก็อาจจะไม่คุ้ม ทำให้หลายๆองค์กรยังต้องคงการทำงานด้วย Business Process เก่าๆไว้ด้วยเหตุผลข้างต้น แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้ไขอะไรได้เลยเสียทีเดียว

ทางแก้ไขปัญหา

เราสามารถนำเอาการเขียนโปรแกรม Windows Automation มาแก้ปัญหาได้ โดยมีหลักการคือการเขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่ เพื่อให้ทำการไปเรียกใช้โปรแกรมเก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการดึงเอาข้อมูลต่างๆจากโปรแกรมเก่าไปใช้ยังโปรแกรมใหม่ของเราได้ โดยไม่ต้องไปแก้ไขโปรแกรมเก่าของเราแต่อย่างไร

ผมขอแสดง Workflow ตัวอย่างให้เห็น เช่น ผมต้องการเปิดโปรแกรมเครื่องคิดเลขใน Windows ของเรา แล้วทำการคำนวนค่าอะไรสักอย่าง แล้วเอาผลที่ได้ไปเก็บไว้ใน Notepad โดยทุกอย่างเป็นการสั่งงานผ่านโปรแกรมเท่านั้น!

ผมได้ทดลองเขียนโปรแกรมตัวอย่างขึ้นมาดู ซึ่งผลที่ได้ก็จะเป็นตัวอย่างตามวิดีโอด้านล่างนี้ครับ

สรุป

เราสามารถนำเอาเทคนิคการเขียนโปรแกรม Windows Automation มาใช้ในการจัดการกับพวกโปรแกรมเก่าๆได้ แต่อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าการเขียนโปรแกรมที่ดี ควรต้องมองให้ครอบคลุมไปถึงเรื่องของการดูแลรักษา การปรับปรุง และการกำหนดอายุการใช้งานล่วงหน้าด้วย เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญหาว่ามีโปรแกรมเก่าๆที่ใช้งานไม่ได้แต่ต้องทนใช้เพราะขาดการวางแผนการดูแลรักษาโปรแกรมที่ดีนั่นเอง