Skip to main content

Askboon

การประยุกต์ใช้ Remote Desktop ในการคุยงานกลุ่มเล็ก

นอกจากการใช้เครื่องมือพวก Video Conference ในการประชุมทางไกลเพื่อหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนกลุ่มใหญ่ในสถานที่เดียวกันในช่วง covid-19 ระบาดแล้ว การคุยงานในกลุ่มเล็กเอง เช่น การนำเสนองานบน Laptop แบบตัวต่อตัว หรือกลุ่ม 2-3 คนในบางครั้งก็อาจทำให้เกิดความอึดอัดใจในการคุยได้เนื่องจากคู่สนทนาจะต้องดูการนำเสนอบนหน้าจอ laptop แบบใกล้ชิดกันพอสมควร เราจึงสามารถนำโปรแกรมประเภท Remote Desktop มาช่วยแก้ปัญหานี้ได้

Remote Desktop คืออะไร

โปรแกรมประเภท Remote Desktop คือโปรแกรมที่ทำให้เราสามารถเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคนอื่นได้จากระยะไกล เช่น ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยโปรแกรมจะสามารถเข้าถึงได้ทั้งแป้นพิมพ์, จอภาพ ซึ่งเราจะสามารถทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้เหมือนกับเราไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นๆเลย

ประโยชน์ของ Remote Destop Software

  1. ทำงาน Helpdesk หรือ Support แก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่อยู่ห่างไกลกัน
  2. คนที่ทำงาน System admin ในองค์กรมักจะใช้ในการเข้าถึงเครื่อง Server ที่อยู่ในห้อง Server
  3. เข้าถึงคอมพิวเตอร์ของตัวเองที่อยู่ต่างสถานที่กัน เช่น ขณะอยู่ที่ทำงานก็สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่บ้านได้ เป็นต้น
  4. ใช้เฝ้าระวังหรือตรวจสอบ (Monitoring) คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆหลายๆเครื่องจากคอมพิวเตอร์ของเราเครื่องเดียว
  5. นำมาประยุกต์ใช้กับการทำประชุมทางไกล หรือการทำ e-learning ได้

การประยุกต์ใช้กับการนำเสนองานกลุ่มเล็ก

สำหรับผมเองที่ต้องคุยงานนอกสถานที่กับลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานตามร้านกาแฟบ่อยๆ บางครั้งการนำเสนองานกันผ่านเครื่อง Laptop ก็ต้องใกล้ชิดกันจนบางครั้งในยุคที่ covid-19 กำลังระบาดนี้ก็อาจทำให้การคุยงานกันด้วยความลำบากใจได้ ผมเลยคิดจะประยุกต์ใช้โปรแกรมประเภท Remote Desktop มาแก้ปัญหานี้ ดังนี้

  1. นอกจากการใช้ Laptop แล้ว ผมจะพก Tablet, iPad หรือ Laptop เล็กๆอีกเครื่องไปด้วย เพื่อใช้เป็นจอแยกสำหรับนำเสนองาน
  2. ติดตั้งโปรแกรม Teamviewer (ใช้เป็น Remote Desktop) ในคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่อง แล้วเชื่อมต่อกันเพื่อให้แสดงหน้าจอภาพขึ้นจอพร้อมๆกัน
  3. ตัวเองนำเสนองานผ่านจอ Laptop เครื่องนึง แล้วให้คนที่คุยด้วยดูภาพจาก Laptop หรือ Tablet อีกเครื่องนึงผ่านโปรแกรม Teamviewer

Concept นี้ยังสามารถประยุกต์ใช้ได้กับ Hardware อื่นๆที่เป็นประเภทเดียวกันได้ เช่น

  • ใช้ iPad กับ Macbook แล้วใช้ฟีเจอร์ Sidecar ของ macOS ในการ mirror หน้าจอได้
  • ใช้พวกจอแยก (ที่ส่วนใหญ่ใช้ต่อจอมือถือเล่นเกม) เสียบกับ Laptop ผ่าน HDMI แล้ว mirror หน้าจอออกไปได้

เพียงเท่านี้ การนำเสนองานของเราเองก็จะปลอดภัยกับการที่ต้องอยู่ใกล้ชิดกับคู่สนทนาในยุคที่ convid-19 กำลังระบาดแบบนี้

โปรแกรม Remote Desktop ที่น่าสนใจ

สำหรับ Teamviewer เข้าใจว่าคนไทยคงรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันมาก แต่ Screenleap นี่น่าสนใจ เพราะเป็นการแชร์หน้าจอแบบไม่ต้องลงโปรแกรมอะไรเลย เป็นการเรียกผ่านเว็บบราวเซอร์แต่สามารถแชร์หน้าจออะไรก็ได้ (รวมถึงหน้าจอที่ไม่ได้อยู่ในเว็บบราวเซอร์ด้วย)