Skip to main content

Askboon

Self-Taught Software Developer

หากเราต้องการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักพัฒนาซอฟท์แวร์ ทั้งๆที่ไม่ได่เรียนมาทางด้านนี้ เราต้องทำอะไรบ้าง? มาอ่านคำแนะนำเรื่องนี้กันครับ

Self-Taught Software Developer

Self-Taught Software Developer จะหมายถึงนักพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ไม่ได้เรียนมาทางด้าน Programming หรือ Coding หรือ Software Engineering โดยตรง แต่มีความสนใจและชอบในสายอาชีพนี้ แต่แน่นอนว่าเริ่มต้นก็จะเสียเปรียบคนที่เรียนมาทางด้านนี้โดยตรง ด้วยคุณวุฒิ หรือปริญญาที่มีอยู่ในมือจะไม่ได้ส่งเสริมให้เราสามารถก้าวไปในด้านนี้ได้อย่างราบรื่นนัก จึงมีความจำเป็นจะต้อง “ปั้น” หรือ “แต่งตัว” ตัวของเราเองให้พร้อมสำหรับการที่จะไปฝ่าฟันโลกของนักพัฒนาซอฟท์แวร์แข่งกับคนอื่นๆที่เขาเรียนทางด้านนี้มาโดยตรง

รายละเอียดต่างๆสามารถดูได้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับ https://www.youtube.com/watch?v=J6rVaFzOEP8 แต่ผมขอสรุปย่อๆให้ดังนี้ครับ

แนวทางการเดินทางในสายอาชีพนักพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ไม่ได้จบด้านนี้มาโดยตรง

 1. ตั้งเป้าให้ชัดเจน
  1. ต้องการทำงานในบริษัท หรือเป็นฟรีแลนซ์
  2. อยากทำงานด้าน Frontend/backend, พัฒนาแอพมือถือ , เกม หรือ งานด้าน data science ฯลฯ
  3. คุณเก่งด้านไหน
  4. ดูองค์ประกอบอื่นๆ เช่น รายได้, ความมั่นคง ของงานประเภทต่างๆที่สนใจ
 2. เลือกภาษาคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้ทำงาน
  1. ภาษาที่สนใจ
  2. Framework ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรม ( DJango, Flask, React Native, etc. )
  3. Text editor / IDE ที่ชอบหรือถนัด (VSCode, PyCharm, Sublime, etc.)
 3. หาแหล่งศึกษาและเรียนรู้
  1. หนังสือ
  2. Document บนอินเทอร์เน็ต
  3. Website
  4. Video Learning
  5. Online Bootcamps
  6. Challenge Websites
 4. หาชุมชนเข้าไปฝังตัวเพื่อเรียนรู้และเข้าสังคมนักพัฒนา
 5. ทำ Project ของตัวเองขึ้นมา
 6. สร้าง Portfolio ของตัวเอง (สำคัญมากถ้าเราไม่ได้เรียนจบและมีปริญญามาทางด้านนี้โดยตรง)
 7. เข้าร่วมพัฒนาพวกโครงการ Open Source เพื่อหาประสบการณ์และสร้างชื่อเสียง
 8. สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ เช่น update ประวัติล่าสุดไว้บน Linkedin หรือ Twitter
 9. เตรียมพร้อมและเริ่มสมัครงาน

หวังว่าคงพอได้แนวทางกันนะครับ แนะนำว่าควรดูวิดีโอที่ผมปักลิงก์ไว้ด้านบนจะได้รายละเอียดที่ครบถ้วนกว่านี้ วิดีโอเป็นภาษาอังกฤษที่ฟังไม่ยาก ที่สำคัญ ถ้าจะทำงานพัฒนาซอฟท์แวร์ได้คุณต้องพอได้เรื่องภาษาอังกฤษบ้าง โลกของคุณจะเปิดกว้างขึ้นมาก