Skip to main content

Askboon

วิถีใหม่มีได้แต่อย่าให้ใหม่นาน

ใครจะบอกว่า COVID-19 ไม่มีผลกระทบกับตัวเองบ้าง?

คงไม่มีใครปฏิเสธกันได้ว่า COVID-19 นั้นมีผลกระทบกับคนทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บางคนก็กระทบในแง่ดี บางคนก็กระทบในแง่ลบ แต่แม้ว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในแง่ดีก็คงเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่ง แต่ผลกระทบในแง่ลบนี่น่าจะเกิดกับคนทุกคนบนโลกใบนี้เลยทีเดียว

ผลกระทบในแง่ลบ

  • อันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวและผู้สูงอายุ
  • เศรษฐกิจถดถอย
  • สุขภาพจิตเสีย

ผลกระทบในแง่บวก

  • เศรษฐกิจดีในบางสาขาอาชีพ เช่น Food Delivery หรือพวกที่ทำธุรกิจกับการทำ Remote Working/Learning ต่างๆ หรือบริการ Streaming ภาพยนต์สำหรับดูที่บ้าน เป็นต้น
  • หลายครอบครัวได้กลับมาใช้ชีวิตใกล้ชิดกันมากขึ้นจากการที่ต้องเก็บตัวที่บ้าน
  • ธรรมชาติได้กลับมาฟื้นฟูตัวเอง
  • เกิดวิถีใหม่ หรือ New Normal หลายๆอย่างที่ดีขึ้น
  • ธุรกิจขับเคลื่อนสู่โลกดิจิตอลได้เร็วขึ้น

ยังไงก็ต้องปรับตัว

ไม่ว่าจะได้รับผลกระทบในแง่ไหน เราทุกคนก็ต้องรู้จักการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่สุดท้ายแล้ว ก็คงจะต้องไม่ให้มันเป็นวิถีใหม่ที่นานเกินไป ทุกอย่างควรต้องปรับเข้าสู่สมดุลเพื่อเตรียมพร้อมกับการรับวิถีใหม่แบบใหม่ที่จะมาถึงต่อไป


Image Credit: Pexels.com