การติดตั้ง gimp 2.10 สำหรับ ubuntu 18.04

เวอร์ชั่นของ gimp ที่มากับ ubuntu 18.04 จะยังเป็นเวอร์ชั่น 2.8 ดังนั้น หากต้องการใช้ gimp 2.10 ให้ทำดังนี้

  1. เพิ่ม PPA ใหม่เข้าไปด้วยคำสั่ง
    sudo add-apt-repository ppa:otto-kesselgulasch/gimp
  2. จากนั้นให้ทำการ update repository แล้วทำการติดตั้ง gimp ตามปกติ
    sudo apt-get update
    
    sudo apt-get install gimp

หมายเหตุ

sudo apt-get update ไม่จำเป็นต้องใช้หากคุณทำงานบน ubuntu 18.04 เพราะระบบจะทำการ update repository ให้อัตโนมัติหลังจากที่เพิ่ม PPA เข้าไป

Author: boon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *