การพัฒนาซอฟท์แวร์ · พฤศจิกายน 11, 2021

ความรู้บน Youtube นำมาใช้ได้จริงหรือเปล่า?

สำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์ที่เรียนรู้ด้วยตัวเองส่วนใหญ่ก็จะใช้ Youtube นี่แหละเป็นแหล่งเรียนรู้ คำถามสำคัญเลยหคือ คุณภาพของคลิปสอนการเขียนโปรแกรมใน Youtube นี่ดีพอที่จะนำไปใช้ประกอบอาชีพได้หรือไม่??

Fact ของ Youtube

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า วิดีโอสอนต่างๆบน Youtube มีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

  1. คนสอนมีหลากหลาย มีทั้งสอนดีและไม่ดี
  2. วิดีโอที่สอนดี บางครั้งก็ทำแค่เพื่อนำเราไปสู่การสมัครเรียนคอร์สเต็มที่ต้องเสียเงินในการสมัคร
  3. หัวข้อของวิดีโอบางครั้งจะไม่ครอบคลุมทุกเรื่อง ขึ้นกับหลักสูตรว่าคนสอนจะวางไว้แบบไหน
  4. คนทำคลิปบางคนเป็นนักสอนมากกว่าเป็นนักปฏิบัติ ซึ่งไม่ถือเป็นจุดด้อย แต่เราต้องเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมจากนักปฏิบัติ
  5. วิดีโอประเภท “เรียนรู้ xxx ได้ภายใน yyy นาที/วัน” ไม่มีจริง

หลักในการเลือกคลิปที่จะใช้ศึกษา

  1. ดูยอดวิวว่ามีคนดูมากน้อยขนาดไหน บางคลิปเป็นประเภท underrated ยอดวิวอาจจะน้อย แต่เป็นวิดีโอสอนที่ดี อันนี้ถือเป็นข้อยกเว้นที่ต้องพิจารณาด้วยตัวเอง
  2. อ่าน comments ใต้คลิปว่ามี feedback จากคนดูอย่างไร
  3. คลิปส่วนใหญ่จะไม่ได้ match กับความต้องการของเรา 100% อาจต้องดูคลิปหลายอันกว่าจะได้สิ่งที่เราต้องการ