การส่งไฟล์เอกสารไปอ่านใน Kindle eBook Reader

คุณทราบหรือไม่ว่าเราสามารถส่งไฟล์เอกสารต่างๆไปอ่านใน Kindle ได้ด้วยการส่งผ่านอีเมล ด้วยขั้นตอนดังนี้

ประเภทของเอกสารที่สามารถอ่านได้ใน Kindle

 • Microsoft Word (.DOC, .DOCX)
 • HTML (.HTML, .HTM)
 • RTF (.RTF)
 • JPEG (.JPEG, .JPG)
 • Kindle Format (.MOBI, .AZW)
 • GIF (.GIF)
 • PNG (.PNG)
 • BMP (.BMP)
 • PDF (.PDF)

ขั้นตอน

 1. ไปที่เมนู Preference ในหน้าจอ Manage Your Content and Devices ที่ Amazon account ของคุณ หรือคลิกที่นี่
 2. คลิกที่หัวข้อ Personal Document Settings
 3. ดูอีเมลปลายทางที่คุณต้องส่งเอกสารเข้าไปที่หัวข้อ Send-to-Kindle E-Mail Settings
 4. เพื่อป้องกันการ SPAM อีเมลที่สามารถส่งเอกสารไปยัง Kindle ของคุณได้ต้องกำหนดไว้อยู่ใน Approved Personal Document E-mail List เท่านั้น ซึ่งคุณสามารถเพิ่มเติมแก้ไขได้ตามต้องการ

สำหรับเอกสาร PDF นั้น คุณสามารถกำหนดให้ทำการแปลงเป็นรูปแบบของ Kindle ได้ เพื่อให้คุณสามารถใช้คุณสมบัติต่างๆของหนังสือ Kindle ได้ เช่น การปรับขนาดฟอนต์, เน้นสี หรือใส่ข้อความบันทึกเพิ่มเติม เป็นต้น วิธีการแปลงไฟล์อัตโนมัติก็เพียงแต่คุณกำหนดหัวข้อ (Subject) ในอีเมลว่า convert เพียงแค่นี้ ไฟล์ PDF ของคุณก็จะแปลงเป็นไฟล์ Kindle อัตโนมัติ

ลิขสิทธิ์เอกสารหรือหนังสือ

ข้อควรระวังคือเอกสารหรือหนังสือที่คุณจะส่งเข้าไปในบัญชี Kindle ของคุณนั้นควรเป็นเอกสารหรือหนังสือที่มีลิขสิทธิ์ในการทำซ้ำหรือแจกจ่ายเท่านั้น


อ้างอิง:

https://www.amazon.com/gp/sendtokindle/email