การสื่อสารภายในทีม (Slack ตอนที่ 3)

Last modified date

Comments: 0

ใน slack เอง เมื่อสร้างครั้งแรกจะมีการสร้าง กลุ่ม หรือ ห้อง ที่ไว้ใช้สำหรับสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดย slack แบ่งการสื่อสารออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ

  • Channels
  • Direct Messages

โดยใน Channels ซึ่งต่อไปผมจะเรียกว่าห้อง ก็จะมีการสร้าง ห้องสาธารณะมาให้อีก 2 ห้อง คือ #general กับ #random ซึ่ง slack เองกำหนดมาให้ว่า ใน #general ทุกคนในทีมจะเห็นด้วยกันหมด ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในการกระจายข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆให้กับทั้งทีม แต่ #random จะถูกวางไว้ให้ใช้สำหรับคุยเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น คุยเล่น หรือคุยเรื่องจิปาถะทั่วไป โดยเมื่อคุณถูกเชิญเข้ามาในทีมใดๆของ Slack, คุณจะถูกเพิ่มเข้าไปใน 2 ห้องนี้โดยอัตโนมัติ

สำหรับ Direct Message จะใช้เหมือนกับการสื่อสารตัวต่อตัว  ซึ่งจะมี slackbot อยู่ในส่วนนี้โดยอัตโนมัติ โดยจะเป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างระบบของ slack ให้กับบุคคลใดๆในทีม สิ่งที่อยู่ในส่วนนี้จะมองเห็นเฉพาะคู่สื่อสารเท่านั้น คนอื่นจะมองไม่เห็น

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment