Stop Procrastinating (Book)

อ่านเล่มนี้อยู่ “Stop Procrastinating” by Nils Salzgeber เกี่ยวกับการดีลกับปัญหานิสัยผัดวันประกันพรุ่ง เขาเกริ่นได้ดีว่า หลายคนคิดว่าเราสามารถแก้ปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งด้วยการมีเทคนิค Time Management ที่ดี แต่จริงๆแล้วก็ไม่ถูกซะทีเดียว การมี Time Management ที่ดีก็มีส่วนช่วยให้เราผัดวันประกันพรุ่งน้อยลง แต่ไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาที่ถูกจุด..


การแก้ปัญหานี้จริงๆเป็นเรื่องของการจัดการกับอารมณ์เป็นหลัก ถึงแม้เราจะวางตารางการทำงานได้ยอดเยี่ยมยังไง ถ้าเราไม่ทำตามตารางนั้นๆด้วยข้ออ้างต่างๆนาๆ นิสัยผัดวันประกันพรุ่งก็จะยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆ

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เปรียบนิสัยการผัดวันประกันพรุ่งเหมือนกับการที่เรามีลิงที่ซุกซนอยู่ในหัวเรา วันๆคิดแต่อยากจะทำเรื่องสนุก ทำแต่เรื่องที่ทำแล้วมีความสุข ถ้าเราควบคุมลิงตัวนี้ไม่ได้ เราก็จะไม่สามารถทำอะไรๆได้ตามที่เราวางแผนไว้ ก็คือมันจะเป็นการสร้างนิสัยผัดวันประกันพรุ่งนั่นเอง หนังสือเล่มนี้หลักๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมลิงตัวนี้นี่แหละครับ

Re: https://www.amazon.com/Stop-Procrastinating-Discipline-Overcoming-Procrastination-ebook/dp/B077R2KGH5

Image: unsplash