สิ่งที่ผม (และอีกหลายๆคนบนโลกนี้) เห็นเหมือนกันว่ามันเป […]...