Posted in Programming

ตัวอย่าง python, machine learning และ chatbot

ผมลองศึกษาข้อมูลในเน็ต แล้วรวบรวมมาเป็นตัวอย่างรวบยอดในโปรแกรมเดียว ตาม code ด้านล่างนี้ครับ

Continue Reading...
Posted in Programming

GUI สำหรับ python

ผมเลือกพัฒนาบน ubuntu, python3 และ tk ติดตั้ง tk library ให้กับระบบของเราก่อน sudo apt-get install python3-tk จากนั้น สร้าง virtual environment สำหรับ python3

Continue Reading...
Posted in Programming

วิธีสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนา python ด้วย virtualenv

เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนเพื่อให้ python สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามีการใช้ python หลายๆเวอร์ชั่น หรือต้องมีการลง module หรือ library อะไรสำหรับบาง project โดยเฉพาะ virtualenv -p /usr/bin/python3 py3env source py3env/bin/activate

Continue Reading...
Posted in Others Programming Technology Tools Web

สร้างระบบโต้ตอบกับลูกค้าหรือผู้ใช้งานแบบ AI ได้แบบง่ายๆ ด้วย API.AI

การสร้างระบบโต้ตอบด้วยเสียงแม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่หลายๆคนก็ยังคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนักในการสร้างระบบนี้ขึ้นมา แต่เว็บ API.AI ได้ลบภาพนี้ออกไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยการสร้าง console สำหรับการพัฒนาระบบโต้ตอบกับคนด้วยเสียงที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย

Continue Reading...