Tag: ai

GUI สำหรับ python

ผมเลือกพัฒนาบน ubuntu, python3 และ tk

ติดตั้ง tk library ให้กับระบบของเราก่อน
sudo apt-get install python3-tk

จากนั้น สร้าง virtual environment สำหรับ python3 (more…)

วิธีสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนา python ด้วย virtualenv

เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนเพื่อให้ python สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามีการใช้ python หลายๆเวอร์ชั่น หรือต้องมีการลง module หรือ library อะไรสำหรับบาง project โดยเฉพาะ virtualenv -p /usr/bin/python3…

สร้างระบบโต้ตอบกับลูกค้าหรือผู้ใช้งานแบบ AI ได้แบบง่ายๆ ด้วย API.AI

การสร้างระบบโต้ตอบด้วยเสียงแม้จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่หลายๆคนก็ยังคิดว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนักในการสร้างระบบนี้ขึ้นมา แต่เว็บ API.AI ได้ลบภาพนี้ออกไปอย่างสิ้นเชิง ด้วยการสร้าง console สำหรับการพัฒนาระบบโต้ตอบกับคนด้วยเสียงที่สามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย (more…)