การปรับแต่งหน้าตา VSCode ให้ใช้ง่ายขึ้น

หากคุณต้องใช้งานโปรแกรม VSCode ตลอดเวลา การปรับแต่งหน้าตา หรือสีสันของ VSCode ให้เหมาะสมก็จะช่วยให้คุณทำงานเขียนโปรแกรมได้ดีขึ้น