การโพรเซสภาพหลังการถ่ายรูป ด้วยโปรแกรม Darktable (ตอนที่ 1)

ถ้าพูดถึงการโพรเซสรูปแล้ว ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงโปรแกรม Lightroom (ต่อไปจะเรียกสั้นๆว่า LR) แต่ในโลกของ Opensource เราก็ต้องมานึกถึงโปรแกรม Darktable (ต่อไปจะเรียกสั้นๆว่า DT) นี้กัน