Tag: digital

Building A Second Brain (ตอนที่ 2)

ใครยังไม่ได้อ่านตอนที่ 1 ก็ย้อนกลับไปอ่านได้ ที่นี่ นะครับ

ตอนนี้ก็จะมาพูดถึงว่า เวลาเราจดจำสิ่งต่างๆ เราต้องทำกระบวนการอะไรบ้าง อันนี้พูดถึงในมุมมองของคนทั่วไปนะครับ ไม่ได้มองในมุมมองของนักวิทยาศาสตร์หรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อันนั้นคงไปหาอ่านได้ทั่วไป

(more…)

DRY & WET กับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ในเรื่องของการพัฒนาโปรแกรม มีแนวคิด 2 อย่างที่ถูกนำมาใช้เรื่อยๆเพื่อปรับปรุงการพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิผลมากขึ้น คือเรื่องของ DRY กับ WET ซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่ามันมาประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆได้ ลองมาทำความรู้จักเรื่อง DRY กับ WET กันดูครับ 😄

(more…)