รูปจากกล้องฟิล์มเป็นภาพอะนาล็อก เวลาถ่ายจะไม่มีข้อมูล เ […]...