Add EXIF data to scanned film photos

รูปจากกล้องฟิล์มเป็นภาพอะนาล็อก เวลาถ่ายจะไม่มีข้อมูล เช่น ยี่ห้อกล้อง, ค่ารู้รับแสง, Speed Shutter หรือค่าอื่นๆบันทึกไว้ในภาพ วันนี้เราจะมาดูวิธีเพิ่มข้อมูล EXIF ให้กับไฟล์ที่สแกนมาจากฟิล์มกันนะครับ