Posted in Linux Web

ยกเลิกการใช้ปุ่ม Alt ใน Firefox

สำหรับคนที่ตั้งปุ่มการสลับภาษาด้วยปุ่ม Alt เช่น Alt+Shift แล้วเกิดปัญหาทำให้ไปเรียกเมนูของ Firefox ทุกครั้งที่ทำการสลับภาษา สามารถแก้ไขได้ดังนี้ เข้าไปที่หน้า config ของ Firefox ด้วยการป้อน about:config ที่แถบ url ค้นหาค่า “ui.key.menuAccessKeyFocuses” แล้วตั้งให้เป็น “false“ แค่นี้ ปัญหาก็จะหมดไปครับ

Continue Reading...