Tag: flask

Jinja2 Tips & Tricks

templates ไม่ reload เวลามีการแก้ไข source code templates ไม่ reload เวลามีการแก้ไข source code ใส่ 2 บรรทัดนี้เข้าไปที่ไฟล์ .py…

Flask Tutorial

เริ่มศึกษา web framework สำหรับ python ก็มาสะดุดตากับ framework ตัวนี้ Flask

สำหรับ tutorial ที่น่าสนใจก็ตามลิงก์เลยครับ (more…)