Posted in Graphic Linux Tools

การติดตั้ง gimp 2.10 สำหรับ ubuntu 18.04

เวอร์ชั่นของ gimp ที่มากับ ubuntu 18.04 จะยังเป็นเวอร์ชั่น 2.8 ดังนั้น หากต้องการใช้ gimp 2.10 ให้ทำดังนี้

Continue Reading...
Posted in Graphic Photography Windows

แก้ปัญหาไอคอนบน Toolbar ของ Gimp มีขนาดเล็กเมื่อใช้กับจอความละเอียดสูง

ในระยะหลังนี จอคอมพิวเตอร์เองมีความละเอียดสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับกับการแสดงผ่ลที่ต้องการความละเอียดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอ แต่ตัวแอพพลิเคชั่นเองบางโปรแกรมก็ยังทำงานร่วมกันกับจอที่มีความละเอียดสูงไม่ค่อยดีนัก ซึ่ง Gimp เองก็เป็นหนึ่งในนั้น

Continue Reading...