Tag: gimp

แก้ปัญหาไอคอนบน Toolbar ของ Gimp มีขนาดเล็กเมื่อใช้กับจอความละเอียดสูง

ในระยะหลังนี จอคอมพิวเตอร์เองมีความละเอียดสูงขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับกับการแสดงผ่ลที่ต้องการความละเอียดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือวิดีโอ แต่ตัวแอพพลิเคชั่นเองบางโปรแกรมก็ยังทำงานร่วมกันกับจอที่มีความละเอียดสูงไม่ค่อยดีนัก ซึ่ง Gimp เองก็เป็นหนึ่งในนั้น (more…)