Posted in Cloud Tools

OCR ไฟล์ pdf แบบบ้านๆด้วย Google Docs

คำถามที่ผมชอบเจอบ่อยๆคือทำยังไงถึงจะแปลง pdf มาเป็น word เพื่อให้แก้ไขข้อมูลได้ ถ้าเป็นแต่ก่อนก็ต้องหาโปรแกรมมาช่วยแปลงไฟล์ โปรแกรมฟรีบ้างไม่ฟรีบ้าง หรือแปลงผ่านเว็บออนไลน์บ้าง เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้ว แค่มี Google Docs ก็ทำได้แล้ว

Continue Reading...
Posted in Tools Web

ทดสอบความเร็วหน้าเว็บเพจด้วย Google PageSpeed Insights

Google PageSpeed Tools ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2018 นี้เป็นต้นไป ทาง Google จะเริ่มใช้ความเร็วในการเปิดหน้าเว็บผ่านมือถือ มาเป็นเงื่อนไขในการจัดอันดับใน Google Search ด้วย ซึ่งคนทำเว็บทั้งหลายจะมองข้ามเรื่องนี้ไปไม่ได้

Continue Reading...