Hack แบบบ้านๆ – Visual Hacking

ศัพท์นี้จริงๆไม่ใช่ศัพท์ใหม่ แต่เป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่มักจะละเลย และไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง ลองสังเกตุดูว่าปัจจุบัน เรามีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเราบนหน้าจอโทรศัพท์ของเรามากขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์ username/password , การเปิดดูข้อมูลธนาคาร หรือแม้กระทั่งการเปิดดูข้อมูลสำคัญขององค์กรผ่านโทรศัพท์มือถือ และถ้ายิ่งมองให้ชัดไปอีกว่าสถานที่ที่เราเปิดนั้นก็ไม่ใช่ที่ลับตาแต่อย่างใด เช่น การเปิดอ่านบนรถไฟฟ้า, อ่านในลิฟท์ หรือขณะที่ยืนเข้าคิวซื้อของ ซึ่งจังหวะโอกาสเหล่านี้  ล้วนส่งเสริมต่อการเกิด Visual Hacking ได้ทั้งสิ้น