โปรแกรมแปลงไฟล์ภาพ XnConvert

วันนี้จะขอแนะนำการใช้งานโปรแกรมแปลงไฟล์ภาพเบื้องต้น เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับทุกๆคนนอกเหนือไปจากโปรแกรมที่ทุกท่านคุ้นเคยกันอยู่แล้ว โปรแกรมที่ว่านี้ชื่อ XnConvert