รู้จักกับคำว่า “Paywall”

Paywall เป็นวิธีในการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาในเว็บเพจใดๆบนอินเทอร์เน็ตจนกว่าผู้อ่านจะทำการสมัคร “Subscribe” เป็นสมาชิก และเสียค่าสมาชิกเสียก่อน

Deep Web กับ Dark Web

image: deepwebtech.com   หากเราแบ่งข้อมูลบนเว็บตามลำดับความยากง่ายในการเข้าถึง เราอาจแบ่งข้อมูลบนเว็บได้ออกเป็น 3 ระดับคือ Surface Web อันนี้คือข้อมูลแบบผิวๆที่เราสามารถเข้าถึงได้ด้วยการค้นหาผ่าน search engine ยอดนิยมต่างๆ Deep Web หมายถึงข้อมูลต่างๆบนเว็บที่ไม่สามารถเข้าถึงผ่าน search engine ทั่วๆไปได้ง่ายนัก เช่น ข้อมูลที่ใช้ภายในองค์กรสำหรับด้านการศึกษา หรือสุขภาพ หรืออื่นๆที่มีไม่ได้มีการเผยแพร่สู่อินเทอร์เน็ตอย่างเปิดเผย ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ว่ากันว่าคิดเป็นเกือบ 90% ของข้อมูลในอินเทอร์เน็ต Dark Web มักจะเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าถึงผ่านเว็บบราวเซอร์พิเศษ เช่น Tor เท่านั้น เพื่อเป็นการปกปิดตัวตนของผู้เข้าถึงให้มากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยจะน่าเปิดเผยเท่าไหร่นัก เช่น ข้อมูลที่ผิดกฏหมาย หรือข้อมูลที่ต้องการสื่อสารกันเฉพาะกลุ่ม หากคุณเข้าใจการแบ่งกลุ่มของเนื้อหาบนเว็บตามความสามารถในการเข้าถึงแล้ว ก็คิดว่าทุกท่านน่าจะมีความเข้าใจในการค้นหาข้อมูลต่างๆบนเว็บได้ดีขึ้นนะครับ อ่านบทความต้นฉบับได้ที่ “http://www.deepwebtech.com/deepweb-not-darkweb/“