การทำงานที่ไม่ถนัดนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเหนื่อยและ […]...