Tag: life

แนวคิด Less Is More – ทำน้อยแต่ได้มาก

เรื่องบางเรื่องเราก็ทำให้มันซับซ้อนเกินความจำเป็น ด้วยสาเหตุมากมายหลายอย่าง จึงทำให้เกิดแนวคิดของการ “ทำน้อยแต่ได้มาก” ขึ้นมา ซึ่งแนวคิดนี้ก็จะคล้ายๆกับแนวคิดอื่นที่ส่งผลใกล้เคียงกัน เช่น “Simply the best”, “Work smart, not hard” หรือแนวทางการ Lean…