จะปรับปรุงตัวเองได้ ก็ต้องรู้ตัวเองก่อน

ปีใหม่นี้คิดว่าหลายคนก็คงตั้ง New Year Resolutions หรือเป้าหมายที่จะต้องทำให้สำเร็จในปีใหม่นี้ไว้แตกต่างกัน ส่วนใหญ่ก็จะบ่นเหมือนๆกันว่าทำไม่ค่อยสำเร็จ จะแก้ปัญหานี้กันยังไงดี