Tag: marketing

เขียนบทความหรือ blog อย่างไรให้เข้าถึงคนอ่านได้จริง?

Content หรือเนื้อหาในบทความหรือ blog เป็นมากกว่าการนำตัวอักษรมาวางบนหน้ากระดาษหรือหน้าจอเพื่อให้คนอ่าน มันเป็นศิลปะของการสื่อสารประเภทหนึ่งที่ต้องอาศัยการออกแบบ, จัดวาง โดยคำนึงถึงผู้อ่านเป็นสำคัญ

(more…)