สำหรับ iOS นั้น Mi band ไม่สามารถ sync ข้อมูลไปยัง Goog […]...