ปีนี้ผมลองเอาข้อมูลการทำงานในช่วงเวลาปี 2565 ทั้งปีมาลอ […]...