Tag: python

การติดตั้ง textract สำหรับ Python

textract เป็น python package ที่ใช้สำหรับการทำ OCR หรือการดึง text ออกจากเอกสารประเภทต่างๆ เช่น ไฟล์ pdf ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการดึง text ออกจากไฟล์ต่างๆเป็นอย่างมาก แต่การติดตั้ง textract นี้ก็มีปัญหาพอสมควร ผมเลยเขียนโพสต์แนะนำวิธีการแก้ปัญหาบางส่วนไว้ให้ครับ 

วิธีใช้ Jupyter notebook ใน Virtual Environment

เริ่มด้วยการสร้าง virtual environment ของ python ขึ้นมาก่อน จากนั้นให้ใช้คำสั่ง pip install ipykernel แล้วตามด้วย python -m ipykernel install –user –name=my-virtualenv-name #อย่าลืมเปลี่ยนค่า my-virtualenv-name เป็นชื่อ virtual environment ของคุณเอง หลังจากนั้น ก็จะปรากฏเมนูใน Jupyter ให้คุณเลือกใช้งาน Virtual Environment ของคุณได้

Jinja2 Tips & Tricks

templates ไม่ reload เวลามีการแก้ไข source code templates ไม่ reload เวลามีการแก้ไข source code ใส่ 2 บรรทัดนี้เข้าไปที่ไฟล์ .py ของเรา app.jinja_env.auto_reload = True app.config['TEMPLATES_AUTO_RELOAD'] = True มีข้อควรจำว่า ถ้าเราใช้คำสั่ง app.run(debug=True) แล้ว คำสั่ง reload ของ Jinja ก็จะไม่ทำงาน

วิธีสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนา python ด้วย virtualenv

เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนเพื่อให้ python สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามีการใช้ python หลายๆเวอร์ชั่น หรือต้องมีการลง module หรือ library อะไรสำหรับบาง project โดยเฉพาะ virtualenv -p /usr/bin/python3 py3env source py3env/bin/activate