Posted in Programming

การติดตั้ง textract สำหรับ Python

textract เป็น python package ที่ใช้สำหรับการทำ OCR หรือการดึง text ออกจากเอกสารประเภทต่างๆ เช่น ไฟล์ pdf ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกในการดึง text ออกจากไฟล์ต่างๆเป็นอย่างมาก แต่การติดตั้ง textract นี้ก็มีปัญหาพอสมควร ผมเลยเขียนโพสต์แนะนำวิธีการแก้ปัญหาบางส่วนไว้ให้ครับ 

Continue Reading...
Posted in Programming

Set python3 เป็น default ใน ubuntu

ทำง่ายๆด้วยการ set alias ดังนี้ alias python=python3 ถ้าต้องการให้เป็นแบบนี้ทุกครั้งหลัง login ให้ใส่บรรทัดนี้เข้าไปใน ~/.bashrc  

Continue Reading...
Posted in Programming

วิธีใช้ Jupyter notebook ใน Virtual Environment

เริ่มด้วยการสร้าง virtual environment ของ python ขึ้นมาก่อน จากนั้นให้ใช้คำสั่ง pip install ipykernel แล้วตามด้วย python -m ipykernel install –user –name=my-virtualenv-name #อย่าลืมเปลี่ยนค่า my-virtualenv-name เป็นชื่อ virtual environment ของคุณเอง หลังจากนั้น ก็จะปรากฏเมนูใน…

Continue Reading...
Posted in Programming

Jinja2 Tips & Tricks

templates ไม่ reload เวลามีการแก้ไข source code templates ไม่ reload เวลามีการแก้ไข source code ใส่ 2 บรรทัดนี้เข้าไปที่ไฟล์ .py ของเรา app.jinja_env.auto_reload = True app.config['TEMPLATES_AUTO_RELOAD'] = True มีข้อควรจำว่า ถ้าเราใช้คำสั่ง…

Continue Reading...
Posted in Programming

การ deploy Flask App บน production server

สำหรับ Apache2 ให้ติดตั้ง WSGI sudo apt-get install libapache2-mod-wsgi-py3 sudo a2enmod wsgi

Continue Reading...
Posted in Programming

Flask Tutorial

เริ่มศึกษา web framework สำหรับ python ก็มาสะดุดตากับ framework ตัวนี้ Flask สำหรับ tutorial ที่น่าสนใจก็ตามลิงก์เลยครับ

Continue Reading...
Posted in Programming

ตัวอย่าง python, machine learning และ chatbot

ผมลองศึกษาข้อมูลในเน็ต แล้วรวบรวมมาเป็นตัวอย่างรวบยอดในโปรแกรมเดียว ตาม code ด้านล่างนี้ครับ

Continue Reading...
Posted in Programming

GUI สำหรับ python

ผมเลือกพัฒนาบน ubuntu, python3 และ tk ติดตั้ง tk library ให้กับระบบของเราก่อน sudo apt-get install python3-tk จากนั้น สร้าง virtual environment สำหรับ python3

Continue Reading...
Posted in Programming

วิธีสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนา python ด้วย virtualenv

เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนเพื่อให้ python สามารถทำงานได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรามีการใช้ python หลายๆเวอร์ชั่น หรือต้องมีการลง module หรือ library อะไรสำหรับบาง project โดยเฉพาะ virtualenv -p /usr/bin/python3 py3env source py3env/bin/activate

Continue Reading...
Posted in Programming

ภาษา Python ดียังไง ?

ข้อสงสัยที่มีทุกครั้ง เวลาที่จะเริ่มหัดเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใหม่ๆ ผมลอง list มาให้ดูนะครับ ที่เขาว่ากันว่ามันดี มันมีเหตุผลอะไรบ้าง

Continue Reading...