Bash Shell

Bash Shell เป็น Linux shell ยอดนิยมที่ติดมากับ Ubuntu Server โดยเราต้องทำงานผ่าน bash ในการสั่งงาน ubuntu server เพราะมันไม่มี GUI ให้ใช้นั่นเอง

การใช้ Command Line บน macOS ฉบับอนุบาล

เราคงเคยเห็นพวกเซียนคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมหน้าต่างดำๆ แล้วพิมพ์ตัวอักษรอะไรยึกยักเต็มไปหมด ดูแล้วเท่ห์ใช่ไหมครับ โพสต์นี้จะมาสอนใช้หน้าต่างดำๆแบบนี้แบบง่ายๆกัน เด็กๆก็ยังใช้เป็น เชื่อผม..