การแก้ปัญหา PowerPoint บันทึก Font ที่มากับไฟล์ไม่ได้

บางครั้งเรารับไฟล์จากคนอื่นมาทำการแก้ไขใน PowerPoint แต่ปรากฏว่าขณะจะบันทีกกลับไม่สามารถทำได้ และจะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนให้น่ารำคาญ วันนี้มาดูวิธีแก้ไขกัน