Tag: xnconvert

XnConvert – สุดยอดโปรแกรมแปลงภาพฟรี (ตอนที่ 3 – ปรับขนาดภาพ)

บางครั้ง ภาพต้นฉบับที่โหลดมาจากพวก Stock ต่างๆ หรือถ่ายจากกล้องดิจิตอล จะมีความละเอียดค่อนข้างสูง ถ้าจะนำมาใช้บนเว็บก็อาจจะเกินความจำเป็น และเปลืองพื้นที่บนเว็บโดยใช่เหตุ เราจึงควรปรับขนาดของภาพให้มีความละเอียดต่ำลง เพื่อให้เหมาะกับการนำมา Upload ขึ้นเว็บหรือ blog ของเรา โดยในตอนนี้จะพูดถึงการปรับขนาดของภาพแบบง่ายๆโดยใช้ค่า default เป็นหลัก (more…)