Skip to main content

Askboon

Tag: jinja

การตั้งค่า VSCode สำหรับ Jinja2

คนที่เขียนโปรแกรมด้วย Python ก็มักจะได้ใช้งาน Template Engine ที่ชื่อ Jinja2 ไปด้วย ซึ่ง Jinja2 ก็จะเป็น Template ที่สามารถใช้คู่กับภาษา HTML ได้เป็นอย่างดี แต่ใน VSCode เอง เวลาที่เราติดตั้ง Extension สำหรับ Jinja2 ก็มักจะเจอปัญหาอยู่พอสมควร โพสต์นี้จึงจะสรุปปัญหาที่เกิดและวิธีแก้ให้ครับ